fbpx

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine,
tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine.
Tööalast rehabilitatsiooni teenust vahendab Töötukassa


AS Värska Sanatoorium osutab tööalase rehabilitatsiooni teenust alates 15.01.2018.


Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised
(16 aastased kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib.
Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on põhjendatud eelkõige, kui kliendi tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Osutame järgmisi teenuseid:Füsioterapeudi nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Tegevusterapeudi nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Sotsiaaltöötaja nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Psühholoogi nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Eripedagoogi nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Logopeedi nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Loovteraapia teenus (individuaalne ja grupinõustamine)

Õendusalane nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Arsti teenus


Lisatoidukordade ja -protseduuride tasu:

IMG_7613-Edit_web

Täiskasvanu

16

Lisatasu toitlustuse ja protseduuride eest päevas.

Kuidas tulla?Lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi

Valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse

Lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks

Töötukassa kinnitab tegevuskava

Alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist

Asukoht ja juhised kohaletulekuks isikliku ja ühistranspordiga.


Teenuse nimetus Tunni hind eurodes
Füsioterapeudi individuaalteenus50.00 €
Füsioterapeudi grupiteenus25.00 €
Tegevusterapeudi individuaalteenus50.00 €
Tegevusterapeudi grupiteenus25.00 €
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus50.00 €
Sotsiaaltöötaja grupiteenus25.00 €
Eripedagoogi individuaalteenus50.00 €
Eripedagoogi grupiteenus25.00 €
Logopeedi individuaalteenus50.00 €
Logopeedi grupiteenus25.00 €
Psühholoogi individuaalteenus50.00 €
Psühholoogi grupiteenus25.00 €
Õe individuaalteenus50.00 €
Õe grupiteenus25.00 €
Loovteraapia individuaalteenus50.00 €
Loovteraapia grupiteenus25.00 €
Arsti teenus66.00 €