fbpx

Värska Kuurortravikeskus

+372 799 3901

Värska kuurortravikeskuse logo.

Rehabilitatsioon Värska kuurortravikeskuses

SOTSIAALNE & TÖÖALANE REHABILITATSIOON

Sotsiaalne rehabilitatsioon

on mõeldud kõigile puudega ja osalise või puuduva töövõimega inimestele

Tööalane rehabilitatsioon

on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele

Rehabilitatsiooniteenus on sostsiaalteenus, mille eesmärgiks on parandada inimese iseseisvat toimetulekut ning tegutsemisvõimet, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist.

Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

 

1) Sotsiaalne rehabilitatsioon

on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

AS Värska Sanatoorium osutab sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust alates 2005.aasta maikuust.

 

2) Tööalane rehabilitatsioon

on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele.
Tööalase rehabilitatsiooni teenused on mõeldud 16-aastastele kuni vanaduspensioni ealistele inimestele ning neid teenuseid vahendab Töötukassa.

AS Värska Sanatoorium osutab tööalast rehabilitatsiooni alates 15.01.2018

 

Meie missioon

Rahulolevad inimesed kliendikeskse rehabilitatsiooni tulemusena.

 

Meie visioon

Oleme kaasaegne, hinnatud ja hästi toimiv meeskond, kus on nii kliendi kui ka meeskonna rahulolu teenuse osutamisega kõrge.

 

Meie põhiväärtused

–  Kvaliteet – pakume tõenduspõhist, eesmärgistatud ning usaldusväärset teenust, mis põhineb vastavalt kliendi vajaduste väljaselgitamisele, suhtlusele, meie parimatele võimalustele ja heale tavale
– Professionaalsus – meeskonnaliikmed on vastava hariduse ja kompetentsioskusega, pikaajalise kogemusega ja motiveeritud

– Kliendikesksus – vaatleme klienti kui tervikut, lähtume iga isiku ootustest, vajadustest, väärtustest ja eesmärkidest
– Ausus -käitume heatahtlikult hoides, austades ja väärtustades enda ja teiste mainet. Tagame ausa ja asjakohase info olemasolu ja kättesaadavuse.
– Hoolivus – me peame lugu inimlikest väärtustest: austame nii klientide kui töötajate väärikust, tegutseme inimväärse ning arendava elu- ja teraapiakeskkonna tagamise nimel, suhtume hoolivalt teenusel olijasse.

Assurance kvaliteedimärgi logo rehabilitatsiooniteenuste vastavusest Värska kuurortravikeskuses.
Euroopa Liidu sotsiaalfondi logo
Assurance kvaliteedimärgi logo rehabilitatsiooniteenuste vastavusest Värska kuurortravikeskuses.
Euroopa Liidu sotsiaalfondi logo

AS Värska Sanatoorium omab alates 05.01.2017 EQUASS Assurance sertifikaati.

EQUASS Assurance on Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt välja töötatud sotsiaalteenuste üle-Euroopalise kvaliteedijuhtimise sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes.
Teenuste kvaliteeti iseloomustavad järmised märksõnad: kliendikesksus, eetika, õigused, tulemustele orienteeritus, laiahaardelisus, koostöösuhted, osalemine, kestev areng.

Tegevusi viiakse ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise” raames.

Scroll to Top
Värska kuurortravikeskus

Värska kuurortravikeskus

Vastab esimesel võimalusel

I will be back soon

Värska kuurortravikeskus
Tere! Täname päringu eest. Veekeskuse, pakettide ja hindade info leiate meie veebist https://spavarska.ee . Jooksev seis tubade kohta 7993901 kell 7-23. Vastame meeleldi lisaküsimustele esimesel võimalusel

ЗДРАВСТВУЙТЕ , спасибо за запрос Цены, путёвки и часы работы водного центра вы найдёте на нашем сайте https://spavarska.ee/ru/ . Текущая информация по свободным номерам по телефону дежурного администратора +3727993901 (ежедневно 7-23).
Värska kuurort