Värska Kuurortravikeskus

+372 799 3901

Värska kuurortravikeskuse logo.

Koostöös Tartu Ülikooliga

Projekt: Värska kuurortravikeskuses tehtavate vesi-immersiooni ja teiste kurortoloogiliste protseduuride toimete uurimine lihaste bio-mehhaanilistele omadustele jätkamine. Uute rehabilitatsiooni-meetodite rakendamise võimaluste uuringute läbiviimine

Käesolev uuring jätkab 2020 lõppenud uuringut. Eesmärgiks on koguda rohkem andmeid ning uurida lisaks senistele immersiooni protseduuridele ka vibroakustilise teraapia ja mehhaanilise massaažitooli toimet samadel alustel.

Vastutav uurija (asutus): Alar Veraktsitš (Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut , Ravila 19, Tartu)

Periood: Uurimistöö läbiviimine 2021-31.12.2023.Uurimistöö on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega.

Rahastaja: Tartu Ülikool ja AS Värska Sanatoorium

Koostöös Tallinna Ülikooliga

Projekt: teadmusteenuse osutamine kliendi rahulolu-uuringu ettevalmistamiseks, läbiviimiseks kahe uue lokaalse (käte- ning jalavanni) ravimuda protseduuri juurutamiseks.

Töö teostaja: Tallinna Ülikool (Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus)

Periood: rahulolu-uuringu teostamine ajavahemikul 15.11.2021 – 30.09.2022.

Rahastaja:AS Värska Sanatoorium

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Projekt: Värska kuurortravikeskuses tehtavate vesiimmersiooni protseduuride toimete uurimine lähtuvalt lihaste mehaanilistest omadustest. Uute rehabilitatsiooni-meetodite rakendamise võimaluste uuringute läbiviimine.
Nutikas projekt NSP192 (2014-2020.4.02.18-0135)

Projekti põhieesmärk on uurida ja analüüsida Värska kuurortravikeskuses pakutavate mineraalvee ja ravimuda protseduuride füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning nende toime mõju tervele või haigestunud inimesele ning leida uusi rakendusvõimalusi immersiooniprotseduuridele.
Uuringu lähteülesanded:
1. Lihaste mehaanilisi omadusi hindava metoodikaga uurida Värskas seni kasutusel olevaid taastusravi protseduure.
2. Analüüsi tulemusena vaagida võimalusi rakendamaks uudset lähenemist immersiooniprotseduuridele.

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Läbiviimise aeg:01.01.2019 – 31.12.2020.
Projekti juhtpartner:Tartu Ülikool
Partnerid:AS Värska Sanatoorium
Projekti kogu maksumus :99 624 €
Projekti abikõlbulikud kulud :83 020 €
Toetus 50% 41 510 €

Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekt: Ravimuda ja mineraalvee vanniprotseduuride mõju tööealise inimese lihaspingetele ning ravimuda üldvanni ja ravimuda üldmähise mõju kõrgvererõhu diagnoosiga haigetele
EU52376 (2014-2020.5.4.1)

Lühikirjeldus: Projekti käigus viiakse läbi 2 uuringut 3 ettevõttes:
1. Ravimuda- ja mineraalvee üldvanniprotseduuride mõju tööealiste inimeste lihaspingetele (AS Värska Sanatooriumis);
2. Ravimuda üldvanni ja ravimuda üldmähise protseduuri mõju kõrgvererõhudiagnoosiga haigetele (AS Värska Sanatoorium, AS HEAL, AS Sanatoorium Tervis).
Nende tulemusena tekib uus:
– teadmine ravimudavannide ja mineraalvee mõjust lihaspingete ennetamiseks ja leevendamiseks
– teadmine ravimuda üldvanni ja üldmähise protseduuride mõjust kõrgvererõhudiagnoosiga haigetele
– sisend mudaravi pakettideks ja laieneb klientuur

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Läbiviimise aeg:01.08.2018 – 31.05.2019.
Projekti juhtpartner:Tallinna Ülikool (Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus)
Partnerid:AS Värska Sanatoorium, AS HEAL, AS Sanatoorium Tervis
Projekti maksumus :75 573 €
Toetus 85% 64 237 €

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Projekt: Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks
(VLNT); 2014-2020.4.02.17-0097

Lühikirjeldus: AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine.

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on välja selgitada kas ja millistel tingimustel sobivad Värska mineraalveed loodusliku ninasprei tootmiseks.

Tulemus: Projekti käigus on uue potentsiaalse toote tootmiseks ja turustamiseks vajalikud eeltingimused kaardistatud ning saame alustada läbirääkimisi võimalike tootmisprotsessi teostajatega ning kooskõlastuste hankimisega toote turule toomiseks.

Periood: 01.09.2017 – 31.08.2018
Projekti maksumus: 40 000 €
Toetus: 50% 20 000 €

Scroll to Top