fbpx

Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekt: Ravimuda ja mineraalvee vanniprotseduuride mõju tööealise inimese lihaspingetele ning ravimuda üldvanni ja ravimuda üldmähise mõju kõrgvererõhu diagnoosiga haigetele
EU52376 (2014-2020.5.4.1)

Lühikirjeldus: Projekti käigus viiakse läbi 2 uuringut 3 ettevõttes:
1. Ravimuda- ja mineraalvee üldvanniprotseduuride mõju tööealiste inimeste lihaspingetele (AS Värska Sanatooriumis);
2. Ravimuda üldvanni ja ravimuda üldmähise protseduuri mõju kõrgvererõhudiagnoosiga haigetele (AS Värska Sanatoorium, AS HEAL, AS Sanatoorium Tervis).
Nende tulemusena tekib uus:
- teadmine ravimudavannide ja mineraalvee mõjust lihaspingete ennetamiseks ja leevendamiseks
- teadmine ravimuda üldvanni ja üldmähise protseduuride mõjust kõrgvererõhudiagnoosiga haigetele
- sisend mudaravi pakettideks ja laieneb klientuur


Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond

Läbiviimise aeg:01.08.2018 – 31.05.2019.

Projekti juhtpartner:Tallinna Ülikool (Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus)

Partnerid:AS Värska Sanatoorium, AS HEAL, AS Sanatoorium Tervis

Projekti maksumus :75 573 €

Toetus 85% 64 237 €


Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Projekt: Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks

Lühikirjeldus: AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine.

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on välja selgitada kas ja millistel tingimustel sobivad Värska mineraalveed loodusliku ninasprei tootmiseks.

Tulemus: Projekti käigus on uue potentsiaalse toote tootmiseks ja turustamiseks vajalikud eeltingimused kaardistatud ning saame alustada läbirääkimisi võimalike tootmisprotsessi teostajatega ning kooskõlastuste hankimisega toote turule toomiseks.

Toetus: 20 000€