fbpx

Värska Kuurortravikeskus

+372 799 3901

Värska kuurortravikeskuse logo.

Koostöös Tartu Ülikooliga

Projekt: Värska kuurortravikeskuses tehtavate vesi-immersiooni ja teiste kurortoloogiliste protseduuride toimete uurimine lihaste bio-mehhaanilistele omadustele jätkamine. Uute rehabilitatsiooni-meetodite rakendamise võimaluste uuringute läbiviimine

Käesolev uuring jätkab 2020 lõppenud uuringut. Eesmärgiks on koguda rohkem andmeid ning uurida lisaks senistele immersiooni protseduuridele ka vibroakustilise teraapia ja mehhaanilise massaažitooli toimet samadel alustel.

Vastutav uurija (asutus): Alar Veraktsitš (Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut , Ravila 19, Tartu)

Periood: Uurimistöö läbiviimine 2021-31.12.2023.Uurimistöö on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega.

Rahastaja: Tartu Ülikool ja AS Värska Sanatoorium

Koostöös Tallinna Ülikooliga

Projekt: teadmusteenuse osutamine kliendi rahulolu-uuringu ettevalmistamiseks, läbiviimiseks kahe uue lokaalse (käte- ning jalavanni) ravimuda protseduuri juurutamiseks.

Töö teostaja: Tallinna Ülikool (Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus)

Periood: rahulolu-uuringu teostamine ajavahemikul 15.11.2021 – 30.09.2022.

Rahastaja:AS Värska Sanatoorium

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Projekt: Värska kuurortravikeskuses tehtavate vesiimmersiooni protseduuride toimete uurimine lähtuvalt lihaste mehaanilistest omadustest. Uute rehabilitatsiooni-meetodite rakendamise võimaluste uuringute läbiviimine.
Nutikas projekt NSP192 (2014-2020.4.02.18-0135)

Projekti põhieesmärk on uurida ja analüüsida Värska kuurortravikeskuses pakutavate mineraalvee ja ravimuda protseduuride füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning nende toime mõju tervele või haigestunud inimesele ning leida uusi rakendusvõimalusi immersiooniprotseduuridele.
Uuringu lähteülesanded:
1. Lihaste mehaanilisi omadusi hindava metoodikaga uurida Värskas seni kasutusel olevaid taastusravi protseduure.
2. Analüüsi tulemusena vaagida võimalusi rakendamaks uudset lähenemist immersiooniprotseduuridele.

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Läbiviimise aeg:01.01.2019 – 31.12.2020.
Projekti juhtpartner:Tartu Ülikool
Partnerid:AS Värska Sanatoorium
Projekti kogu maksumus :99 624 €
Projekti abikõlbulikud kulud :83 020 €
Toetus 50% 41 510 €

Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekt: Ravimuda ja mineraalvee vanniprotseduuride mõju tööealise inimese lihaspingetele ning ravimuda üldvanni ja ravimuda üldmähise mõju kõrgvererõhu diagnoosiga haigetele
EU52376 (2014-2020.5.4.1)

Lühikirjeldus: Projekti käigus viiakse läbi 2 uuringut 3 ettevõttes:
1. Ravimuda- ja mineraalvee üldvanniprotseduuride mõju tööealiste inimeste lihaspingetele (AS Värska Sanatooriumis);
2. Ravimuda üldvanni ja ravimuda üldmähise protseduuri mõju kõrgvererõhudiagnoosiga haigetele (AS Värska Sanatoorium, AS HEAL, AS Sanatoorium Tervis).
Nende tulemusena tekib uus:
– teadmine ravimudavannide ja mineraalvee mõjust lihaspingete ennetamiseks ja leevendamiseks
– teadmine ravimuda üldvanni ja üldmähise protseduuride mõjust kõrgvererõhudiagnoosiga haigetele
– sisend mudaravi pakettideks ja laieneb klientuur

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Läbiviimise aeg:01.08.2018 – 31.05.2019.
Projekti juhtpartner:Tallinna Ülikool (Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus)
Partnerid:AS Värska Sanatoorium, AS HEAL, AS Sanatoorium Tervis
Projekti maksumus :75 573 €
Toetus 85% 64 237 €

Scroll to Top
Värska kuurortravikeskus

Värska kuurortravikeskus

Vastab esimesel võimalusel

I will be back soon

Värska kuurortravikeskus
Tere! Täname päringu eest. Veekeskuse, pakettide ja hindade info leiate meie veebist https://spavarska.ee . Jooksev seis tubade kohta 7993901 kell 7-23. Vastame meeleldi lisaküsimustele esimesel võimalusel

ЗДРАВСТВУЙТЕ , спасибо за запрос Цены, путёвки и часы работы водного центра вы найдёте на нашем сайте https://spavarska.ee/ru/ . Текущая информация по свободным номерам по телефону дежурного администратора +3727993901 (ежедневно 7-23).
Värska kuurort