Otsi tube ja hindu


Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine,
tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine.
Tööalast rehabilitatsiooni teenust vahendab Töötukassa


AS Värska Sanatoorium osutab tööalase rehabilitatsiooni teenust alates 15.01.2018.


Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised
(16 aastased kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib.
Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on põhjendatud eelkõige, kui kliendi tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Osutame järgmisi teenuseid:Füsioterapeudi nõustamine (individuaalne, pere - ja grupinõustamine)

Tegevusterapeudi nõustamine (individuaalne, pere - ja grupinõustamine)

Sotsiaaltöötaja nõustamine (individuaalne, pere - ja grupinõustamine)

Psühholoogi nõustamine (individuaalne, pere - ja grupinõustamine)

Eripedagoogi nõustamine (individuaalne, pere-ja grupinõustamine)

Logopeedi nõustamine (individuaalne, pere-ja grupinõustamine)

Õendusalane nõustamine (individuaalne, pere-ja grupinõustamine)

Arsti teenus


Lisatoidukordade ja -protseduuride tasu:

IMG_7613-Edit_web

Täiskasvanu

16

Lisatasu toitlustuse ja protseduuride eest päevas.

Kuidas tulla?Lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi

Valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse

Lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks

Töötukassa kinnitab tegevuskava

Alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist

Asukoht ja juhised kohaletulekuks isikliku ja ühistranspordiga.


Teenuse nimetus Tunni hind eurodes
Füsioterapeudi individuaalteenus ja perenõustamine50.00 €
Füsioterapeudi grupitegevus25.00 €
Tegevusterapeudi individuaalteenus ja perenõustamine50.00 €
Tegevusterapeudi grupinõustamine25.00 €
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus ja perenõustamine50.00 €
Sotsiaaltöötaja grupiteenus25.00 €
Eripedagoogi individuaalteenus ja perenõustamine50.00 €
Eripedagoogi grupitöö25.00 €
Logopeedi individuaalteenus ja perenõustamine50.00 €
Logopeedi grupitöö25.00 €
Psühholoogi individuaalteenus ja perenõustamine50.00 €
Psühholoogi grupitegevus25.00 €
Õe individuaalteenus ja perenõustamine50.00 €
Õe grupitöö25.00 €
Loovteraapia individuaalteenus50.00 €
Loovteraapia grupitöö25.00 €
Arsti teenus66.00 €