Otsi tube ja hindu


Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine,
tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine.
Tööalast rehabilitatsiooni teenust vahendab Töötukassa


AS Värska Sanatoorium osutab tööalase rehabilitatsiooni teenust alates 15.01.2018.


Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised
(16 aastased kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib.
Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on põhjendatud eelkõige, kui kliendi tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Osutame järgmisi teenuseid:Füsioterapeudi nõustamine (individuaalne, pere - ja grupinõustamine)

Tegevusterapeudi nõustamine (individuaalne, pere - ja grupinõustamine)

Sotsiaaltöötaja nõustamine (individuaalne, pere - ja grupinõustamine)

Psühholoogi nõustamine (individuaalne, pere - ja grupinõustamine)

Eripedagoogi nõustamine (individuaalne, pere-ja grupinõustamine)

Logopeedi nõustamine (individuaalne, pere-ja grupinõustamine)

Õendusalane nõustamine (individuaalne, pere-ja grupinõustamine)

Arsti teenus


Lisatoidukordade ja -protseduuride tasu:

IMG_7613-Edit_web

Täiskasvanu

16

Lisatasu toitlustuse ja protseduuride eest päevas.

Kuidas tulla?Lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi

Valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse

Lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks

Töötukassa kinnitab tegevuskava

Alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist

Asukoht ja juhised kohaletulekuks isikliku ja ühistranspordiga.


Teenuse nimetusTunni hind
Füsioterapeudi ind. teenus30.00 €
Füsioterapeudi perenõustamine40.00 €
Füsiterapeudi grupitegevus15.00 €
Tegevusterapeudi ind. teenus30.00 €
Tegevusterapeudi perenõustamine40.00 €
Tegevusterapeudi grupitegevus15.00 €
Sotsiaaltöötaja ind. teenus30.00 €
Sotsiaaltöötaja perenõustamine40.00 €
Sotsiaaltöötaja grupitegevus15.00 €
Eripedagoogi ind. teenus30.00 €
Eripedagoogi perenõustamine40.00 €
Eripedagoogi grupitegevus15.00 €
Logopeedi ind. teenus30.00 €
Logopeedi perenõustamine40.00 €
Logopeedi grupitegevus15.00 €
Psühholoogi ind. teenus30.00 €
Psühholoogi perenõustamine40.00 €
Psühholoogi grupitegevus15.00 €
Loovterapeudi ind. teenus30.00 €
Loovterapeudi perenõustamine40.00 €
Loovterapeudi grupitegevus15.00 €