Värska Kuurortravikeskus

+372 799 3901

Värska Spa terapijas centra logotips.

Rehabilitācija Värska Spa ārstniecības centrā

SOCIĀLĀ UN PROFESIONĀLĀ REHABILITĀCIJA

Sociālā rehabilitācija

ir paredzēta visiem invalīdiem un cilvēkiem ar daļēju darbspēju vai bez darbspējas.

Profesionālā rehabilitācija

cilvēkiem darbspējīgā vecumā ar samazinātu darbspēju

Rehabilitācija ir sociāls pakalpojums, kura mērķis ir uzlabot personas spēju patstāvīgi tikt galā ar grūtībām un funkcionēt, veicināt nodarbinātību vai darbu un palielināt līdzdalību sabiedrībā.

Bērna ar invaliditāti gadījumā mērķis ir atbalstīt bērna attīstību un izglītību, darbspējīgas personas gadījumā mērķis ir atbalstīt gatavību vai noturēšanos darbā, bet vecāka gadagājuma personas gadījumā mērķis ir uzlabot neatkarīgu dzīvi.

1) Sociālā rehabilitācija

ir paredzēta visiem cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar daļēju darbspēju vai bez tās, kuriem ikdienā ir nepieciešama palīdzība, lai pārvarētu invaliditātes vai īpašo vajadzību radītos ierobežojumus.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz Sociālās apdrošināšanas padome.

AS Värska Sanatoorium sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kopš 2005. gada maija.

2) Profesionālā rehabilitācija

ir paredzēts darbspējīgiem cilvēkiem ar samazinātu darbspēju.
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi ir paredzēti cilvēkiem vecumā no 16 gadiem līdz pensijas vecumam, un tos nodrošina Bezdarba apdrošināšanas fonds.

AS Värska Sanatoorium nodrošina profesionālo rehabilitāciju no 15.01.2018.

Mūsu misija

Laimīgi cilvēki kā uz klientu orientētas rehabilitācijas rezultāts.

Mūsu redzējums

Mēs esam mūsdienīga, labi novērtēta un labi strādājoša komanda, kas nodrošina augstu apmierinātības līmeni ar sniegtajiem pakalpojumiem gan klientiem, gan komandai.

Mūsu pamatvērtības

– Kvalitāte – mēs sniedzam uz pierādījumiem balstītus, mērķtiecīgus un uzticamus pakalpojumus, pamatojoties uz klientu vajadzību apzināšanu, komunikāciju, labāko praksi un mūsu labākajām spējām.
– Profesionālisms – komandas locekļi ar atbilstošu izglītību un prasmēm, ilggadēju pieredzi un motivāciju.

– Orientēšanās uz klientu – mēs skatāmies uz klientu kopumā, pamatojoties uz katra cilvēka vēlmēm, vajadzībām, vērtībām un mērķiem.
– Godīgums – mēs uzvedamies laipni, ar cieņu un novērtējam savu un citu cilvēku reputāciju. Mēs nodrošinām, ka ir pieejama un pieejama godīga un atbilstoša informācija.
– Rūpes – mēs cienām cilvēciskās vērtības: cienām gan klientu, gan personāla cieņu, cenšamies nodrošināt cilvēka cienīgu un atbalstošu dzīves un terapeitisko vidi, kā arī rūpējamies par cilvēku.

Assurance kvaliteedimärgi logo rehabilitatsiooniteenuste vastavusest Värska kuurortravikeskuses.
Euroopa Liidu sotsiaalfondi logo
Assurance kvaliteedimärgi logo rehabilitatsiooniteenuste vastavusest Värska kuurortravikeskuses.
Euroopa Liidu sotsiaalfondi logo

AS Värska Sanatoorium kopš 05.01.2017. ir saņēmusi EQUASS Assurance sertifikātu.

EQUASS Assurance ir Eiropas mēroga kvalitātes vadības sertifikācijas sistēma sociālajiem pakalpojumiem, ko izstrādājusi Eiropas rehabilitācijas platforma un kas nodrošina pakalpojumu kvalitāti un kvalitātes kontroli.
Pakalpojumu kvalitāti raksturo šādi atslēgas vārdi: orientācija uz klientu, ētika, tiesības, orientācija uz rezultātiem, vispusība, partnerība, līdzdalība, ilgtspējīga attīstība.

Aktivitātes tiks īstenotas ESF TP “Labklājības pakalpojumi līdzdalības darba tirgū atbalstam 2015-2020” 2.3.3. “Labklājības pakalpojumu kvalitātes veicināšana Igaunijā, izmantojot kvalitātes apmācības, konsultācijas un kvalitātes vadības sistēmu demonstrēšanu un ieviešanu” ietvaros.

Scroll to Top