Otsi tube ja hindu

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Projekt: Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks

Lühikirjeldus: AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine.

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on välja selgitada kas ja millistel tingimustel sobivad Värska mineraalveed loodusliku ninasprei tootmiseks.

Tulemus: Projekti käigus on uue potentsiaalse toote tootmiseks ja turustamiseks vajalikud eeltingimused kaardistatud ning saame alustada läbirääkimisi võimalike tootmisprotsessi teostajatega ning kooskõlastuste hankimisega toote turule toomiseks.

Toetus: 20 000€