fbpx

Muusikateraapia


60 minutit
Protseduuri kestus
Sanatooriumis
Asukoht

Muusikateraapias kasutatakse kliendiga töös muusika saatel lõdvestumist, visualiseerimist, kujutlusmatku, lugude loomist, laulmist ning vaba, improvisatsioonilist musitseerimist. Muusika on mitmekülgne ja kõnetab igaüht, andes kliendile võimaluse ennast kuulata ja avastada muusika kaudu.

T
änu oma mitmekülgsusele aitab muusika kliendil saada kontakti erinevate emotsioonide ja tunnetega - neid teadvustada, neist vabaneda või nendega leppida. Muusikateraapias võivad osaleda väga erinevad inimesed imikutest vanuriteni, füüsiliselt ja vaimselt tervetest inimestest erinevate probleemide ja erivajadustega inimesteni tervist turgutaval ja säilitaval eesmärgil ning loovust, enesekindlust- ja arengut soodustaval ja toetaval eesmärgil.

Muusikateraapia on maailmas laialt kasutatav teraapiavorm. Muusikateraapias kasutatakse muusikat või selle elemente (heli, rütm, meloodia, harmoonia) teraapilises protsessis eesmärgipäraselt inimese füüsilise ja/või psüühilise tervise säilitamiseks või parandamiseks ning ka haiguste või sisemise ebakõla ennetamiseks.

Muusikateraapias osalevad alati kolm osapoolt: klient, terapeut ja muusika. Muusikateraapia kuulub loovteraapiate hulka, olles üks teraapiavormidest, kus rääkimine ei ole primaarne. Seetõttu on muusikateraapia hea võimalus enesega tegelemiseks neile, kes ei soovi endast palju rääkida. Samas pakub turvalisi, mittesõnalisi, väljendumisvõimalusi neile, kelle jaoks sõnaline väljendus on raskendatud (psüühilised takistused, kõnehäired või arengupeetus jms).

Muusikateraapias osalemiseks ei pea olema muusik ega omama muusikalist haridust.

SANATOORIUMIS aegade broneerimine telefonil +372 799 3900 või
admin@spavarska.ee