fbpx

Täiskasvanu

Rehabilitatsiooniteenused täiskasvanud inimestele.


Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ning tegevusvõimet, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskondlikus elus osalemist.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja vajadust abilise järele, tehakse ettepanekuid keskkonna kohandamiseks, nõustatakse abivahendi valikul ja kasutamisel. Olulisel kohal on erivajadustega inimeste nõustamine erinevatel sotsiaalset toimetulekut parandavatel teemadel.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamine toimub Värska sanatooriumi ruumides Setomaa vallas Väike-Rõsna külas. AS Värska Sanatoorium tegutseb rehabilitatsiooniasutusena alates 2005. aasta maikuust.


Osutame järgmiseid rehabilitatsiooniteenuseid:

Kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupinõustamine)

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine

Füsioterapeudi teenus

Tegevusterapeudi teenus

Sotsiaaltöötaja nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Psühholoogi nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Eripedagoogi ja logopeedi nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupinõustamine)

Õendusalane nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Arsti teenus

Majutust kahe- või kolmekohalises toas koos hommikusöögiga


Riiklikult finantseeritava rehabilitatsiooni majutusperioodi pikkus meie asutuses on viis ööpäeva, psüühikahäiretega tööealistele isikutele kuni 14 ööpäeva. Täiendava tasu eest pakume viiel päeval lisatoitlustust (lõuna- ja õhtusöök) ja füsioterapeudi poolt soovitatud passiivseid sekkumisi (kuni üheksa raviprotseduuri allolevast loetelust):

ravimuda üldvann

pärlivann mineraalveega

looduslik mineraalveevann

massaaživoodi

massaažitool

savisoojendus

lokaalne turbaravi

parafiinravi

mudaparafiin

soolakamber

elektriravi


Lisatasu majutuse eest:

juunior-sviidis 20 € päev

mullivanniga sviidis 20 € päev

saunaga sviidis 20 € päev

Sootska sviidis 38 € päev

Saabumine pühapäeval alates kella 19-st. Saabumispäeval protseduure ega toitlustust ei ole. Lahkumise päeval palume toad vabastada hiljemalt kell 14.00


AS Värska Sanatoorium ei kindlusta rehabilitatsiooniteenusel viibijat abi- ja hooldusvahendite ning ravimitega, need peavad teenuse saajal endal kaasas olema. Raske liikumispuude korral on liikumine maja siseselt raskendatud ning sellisel juhul on vajalik saatja olemasolu. Täiskasvanu rehabilitatsiooniteenuse kasutaja saatja majutuse eest peab maksma teenuse saaja või saatja ise, riigieelarvest eraldatud rehabilitatsiooniteenuse vahenditest seda ei hüvitata.