Otsi tube ja hindu


Kuidas tulla

Juhised teenuse saamiseks


Teenuse saamiseks on vajalik:

Taotleda elukohajärgse pensioniameti kliendibüroo kaudu Sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele (infot saab Sotsiaalkindlustusameti tel. 16106). Rehabilitatsiooniteenusele saamiseks võid täita avalduse ka riigiportaalis.

Suunamiskirja alusel registreerida 21 kalendripäeva jooksul Värska sanatooriumi rehabilitatsiooniteenuse järjekorda E, T, K 9-14 tel. 799 3909 või rehabilitatsioon@spavarska.ee .

Rehabilitatsioonimeeskonna assistent võtab järjekorra alusel Teiega ühendust ja pakub välja plaani koostamisele või rehabilitatsiooniteenusele tuleku aja.

Teenusele saamise järjekorra pikkus sõltub konkreetsest sihtgrupist ja Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud teenuste osutamise lepingu mahust.

Asukoht ja juhised kohaletulekuks isikliku ja ühistranspordiga.