Otsi tube ja hindu


Rehabilitatsiooniteenuse rahastamine

Rahastamise kord ja hüvitiste määrad


Rehabilitatsiooniteenust finantseerib Sotsiaalkindlustusamet igas kalendriaastas puuet omavatele lastele 1295 € ulatuses ja täiskasvanud puudega isikutele 448 € ulatuses, psüühikahäiretega tööealistele isikutele 2157 € ulatuses. Majutusteenust ühe kalendriaasta jooksul hüvitatakse ühe toidukorraga päevas (AS Värska Sanatooriumis hommikusöök) puudega lastele ja täiskasvanutele puudega isikutele 119.85 € ulatuses ning tööealistele psüühikahäiretega isikutele 838.95 € ulatuses. Puudega lapse saatjale hüvitatakse majutus kuni lapse 16-aastaseks saamiseni 119.85 € ulatuses aastas.

Sõidukulusid kompenseeritakse rehabilitatsiooniteenuse saajale 41.55 € ja vajadusel ka saatjale 41.55 € ulatuses ühe kalendriaasta jooksul. Sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada elukohajärgsele pensioniametile taotlus rehabilitatsiooniteenuse järgselt. Taotlusele tuleb kindlasti lisada sõidukulusid tõendavad kuludokumendid (kütusetšekid, ühistranspordipiletid), mille alusel toimub kulude hüvitamine. Sõidukulude arvestuse aluseks on 20 senti/km.

Osutatavate rehabilitatsiooniteenuste hüvitamise korraga saab tutvuda Sotsiaalkindlustusameti kodulehel .