Otsi tube ja hindu


Rehabilitatsiooniteenuse rahastamine

Rahastamise kord ja hüvitiste määrad


Tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduses käsitletust ja sotsiaalkaitseministri määrusest nr. 66 on alates 01.09.2017 rahastus järgmine:
Majutusteenust ühe kalendriaasta jooksul hüvitatakse ühe toidukorraga päevas (AS Värska Sanatooriumis hommikusöök) puudega lastele ja täiskasvanutele puudega isikutele 119,85 € ulatuses ning tööealistele psüühikahäiretega isikutele 838,95 € ulatuses. Puudega lapse saatjale hüvitatakse majutus kuni lapse 16-aastaseks saamiseni 91,10 € ulatuses aastas.

Sõidukulusid kompenseeritakse rehabilitatsiooniteenuse saajale 0,10 € kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 41,55 € aastas. Õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja sõidukulu hüvitatakse kokku ühekordse sõidukulude maksimaalse maksumuse ulatuses. Sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada elukohajärgsele pensioniametile taotlus rehabilitatsiooniteenuse järgselt. Taotlusele tuleb kindlasti lisada sõidukulusid tõendavad kuludokumendid (kütusetšekid, ühistranspordipiletid), mille alusel toimub kulude hüvitamine.


Osutatavate rehabilitatsiooniteenuste hüvitamise korraga saab tutvuda Sotsiaalkindlustusameti kodulehel .