Otsi tube ja hindu


Rehabilitatsioon Värska sanatooriumis


Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ning tegevusvõimet, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskondlikus elus osalemist.

P
uudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele. Eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut ning ühiskonnaelus osalemist.

AS Värska Sanatoorium osutab rehabilitatsiooniteenust:

puudega lastele ja täiskasvanutele,

tööealistele psüühikahäiretega inimestele.


Sotsiaalkindlustusamet rahastab rehabilitatsiooniteenust majutusega ühe toidukorraga päevas (AS Värska Sanatooriumis hommikusöök). Lisatoidukordi ja -protseduure, mida Sotsiaalkindlustusamet ei rahasta, saab rehabilitatsiooni teenuse klient tellida juurde.

Lisatoidukordade ja -protseduuride tasu:

AS Värska Sanatoorium omab EQUASS Assurance sertifikaati.

EQUASS Assurance on Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt välja töötatud sotsiaalteenuste üle-Euroopalise kvaliteedijuhtimise sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes.
Teenuste kvaliteeti iseloomustavad järmised märksõnad: kliendikesksus, eetika, õigused, tulemustele orienteeritus, laiahaardelisus, koostöösuhted, osalemine, kestev areng.

Tegevusi viiakse ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise" raames.