Otsi tube ja hindu


Ettevõttest

Alus Värska Sanatooriumi rajamiseks pandi valitsuse määrusega nr. 212 aastast 1971, milles Värska ümbrus tunnistati kohaliku tähtsusega kuurordiks.
Värskas olid kõik looduslikud eeldused olemas, et siin võiks kujuneda suurepärane kuurort: mitmes variandis erinevate omadustega mineraalvesi, ravimuda, männimetsad, tuultest kaitstud soojaveeline järvelaht, atmosfääri ja vee reostumise puudumine, vaikus ja rahu. Milline rikkus!

1972. aastal otsustati moodustada rajoonide majanditevaheline põllumajandustöötajate sanatoorne puhkekodu Värska. Sanatooriumi asutajateks olid valdavalt Eesti põllumajandusettevõtted.

Sanatooriumi kompleksi projekteerisid arhitektid Vilen Künnapuu ja Ülevi Eljand ning insener Henn Karits.


Sanatooriumi ehituse algusena on läinud ajalukku 6. oktoober 1976 a. Asutamisest alates on Värska Sanatooriumi põhitegevuseks olnud kuurortravi teenuste osutamine.
3. mail 1980. aastal võeti ümberehitatud Värska jaoskonnahaigla ruumides vastu sanatooriumi esimesed kliendid.
14. jaanuaril 1985. aastast tegutseb sanatoorium praeguses asukohas.
1987. aastal projekteeriti ja ehitati endine katlamajahoone ümber spordi- ja kinosaaliks (praegune veekeskus);

1989. aastal valmis ravikorpus;

1989. aastal alustati ka hotellikorpuse järgmise etapi ehitamist (1992. aastal ehitus konserveeriti);

aastatel 1996–1997 ehitati valmis üks osa 1992. aastal poolelijäänud hotellikorpusest (lisandus 39 voodikohta);

2000. aastal remonditi kapitaalselt 1985. aastal käiku antud kolmekordse hotellikorpuse osa;

aastatel 2004–2005 ehitati lõpuni hotellikorpus;

aastatel 2006–2007 rajati Värska Veekeskus

aastatel 2015-2016 ravikorpuse ümberehitamine balneoteraapiakeskuseks

aastal 2016 kontoriruumide ümberehitamine hotellitubadeks

Meie missioon: Jagame Värska ravimuda ja mineraalvee tervendavat väge, et pikendada oma klientide tervena elatud elu.
Meie visioon:

Kasulikku lugemist